FG-Godkjent våpenskap, tilbud våpenskap, sikkerhetsskap