Skapguide

Skapguide

 

Brannskap

En brannsafe er primært ment for brannsikring av dokumenter samt ”lett” tyverisikring. Dette gjelder særlig grad når det i tillegg er installert alarm på eiendommen. Brannsafer føres i 4 forskjellige brannklasser 30P, 60P, 90P og 120P, dvs. Testet i 30-120 minutter i inntil 1090 graders varme uten at innholdet blir ødelagt. Mest vanlige branntest er NT Fire 017. Firesec ESD/DS brannskap har alle NT Fire 017 branntest fra 60P-120P.

Dataskap

Et dataskap er det samme prinsipp som et brannskap, men med ekstra isolasjon som gir trygghet for datamedia som DAT, DLT, CD, DVD etc. Finnes i klassene 60 DIS og 120 DIS. Dataskapene også kalt datasafer er 100% vanntette og gasstette.

Arkivskap

For oppbevaring av store mengder papir som ønskes trygt oppbevart og låst inne. Arkivskapene har branntest fra 30P til 60P og finnes både som skuffeskap og standard hylleskap. Arkivskapene som er beregnet for hengemapper har justerbare vanger som gjør at alle norske standard mapper passer i disse skapene.

Verdiskap EN 1143 -1 / FG - godkjent

Verdiskap benyttes for oppbevaring og forsikring av større verdier (Kontanter, edel stener, gull etc). Verdiskap er klassifisert iht. europeisk standard EN 1143-1 i klasse eller Grade 0-VIII. Finnes også som kombinerte brann og verdiskap. Neptune serien har både brannisolasjon og innbruddssikring.

 

Klasse

(Grade)

Maks forsikringssum kontanter eller ihendehaverpapirer (kr)

Maks forsikringssum kontanter eller ihendehaverpapirer (kr)

Uten alarm

Med FG-godkjent innbruddsalarm

0

50 000

100 000

I

100 000

200 000

II

150 000

300 000

III

200 000

400 000

IV

500 000

1 000 000

V

750 000

1 500 000

VI

1 750 000

3 000 000

VII

2 250 000

4 500 000

VIII

4 000 000

8 000 000

FG - godkjente sikkerhetsskap / våpenskap

FG - godkjente sikkerhetsskap er ment for oppbevaring av særskilt tyveriutsatte gjenstander samt godkjent for oppbevaring av våpen og ammunisjon. Er påkrevet ihht. norsk lov for oppbevaring av våpen. Har en bedre innbruddstyrke enn vanlige sikkerhetsskap. Kontanter og ihendehaver papirer inntil kr. 25.000,- for privat, og inntil 50.000,- for bedrift med FG godkjent alarm. S-serien er FG-godkjente sikkerhetsskap som kan brukes til oppbevaring av våpen og andre verdier.

Deponeringsskap

Ett skap for deponering av kontanter, nøkler etc. Finnes i mange ulike størrelser og bruksområder. Har en egen enhet øverst hvor verdisakene puttes inn og faller ned i sikret enhet under. Fra de minste seddelbokser til de store, kraftige skapene som også kan være FG godkjent og klassifiserte på samme måte som verdiskap. NTJ PI skapene væres er deponeringsskap med EN 1143-1 kl. 1 sertifisering.

FG-godkjente Nøkkelskap

Skap for oppbevaring av nøkler. Inneholder kroker for å henge nøkler på fra 56 nøkkelkroker og oppover. Finnes som klassifiserte nøkkelskap, enten som FG-godkjent sikkerhetsskap eller klassifiserte verdiskap. S-serien nøkkelskap er FG-godkjente, mens Neptune nøkkelskap er EN 1143-1 kl. 0 godkjente verdiskap.